SaleString.com samarbejder med en lang række medier og blogs, og de er alle registreret i vores system. Vi sørger for at alle medier og blogs ved at dine bannere og tekstlinks nu er i vores system, og vi sørger også for at dine bannere og tekstlinks får en masse visninger på vidt forskellige medier – og derudover er vores system beregnet på selvbetjening for medierne. Hvis din webshop og de procenter eller priser pr. klik, salg eller besøgende du vil betale til medierne er attraktivt nok, så henter medierne dine bannere og tekstlinks i vores system.

Posted in: Ofte stillede spørgsmål om SaleString og vores løsninger:, Ofte stillede spørgsmål om vores priser og løsninger: